Увеличение мощности

77 651 76 178
20 182 19 028
46 770