Увеличение мощности

79 435 77 927
20 645 19 465
47 844